sg电子sg电子游戏

选择年份

箭头
 • 选择年份
 • 2020年统计年鉴(2019年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/202012/P020201230382240272107.xls
 • 2019年统计年鉴(2018年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225518750522367.xls
 • 2018年统计年鉴(2017年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214632938956419.xls
 • 2017年统计年鉴(2016年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214632406840053.xls
 • 2016年统计年鉴(2015年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214632059814602.xls
 • 2015年统计年鉴(2014年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214631729835260.xls
 • 2014年统计年鉴(2013年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214631087112537.xls
 • 2013年统计年鉴(2012年年度数据) 注:2013年起修改命名规则 http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214630674873787.xls
 • 2011年统计年鉴(2011年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225388449487592.pdf
 • 2010年统计年鉴(2010年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225388754546578.pdf
 • 2009年统计年鉴(2009年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225390053267491.pdf
 • 2008年统计年鉴(2008年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225390359737436.pdf
 • 2007年统计年鉴(2007年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225404910266668.zip
 • 2006年统计年鉴(2006年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225407376654022.zip
 • 2005年统计年鉴(2005年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225396890139750.zip
 • 2004年统计年鉴(2004年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225396508295744.zip
 • 2003年统计年鉴(2003年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225392503462815.pdf
 • 2002年统计年鉴(2002年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225391731976886.pdf
 • 2001年统计年鉴(2001年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225395982333774.zip
 • 2000年统计年鉴(2000年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225395593511019.zip
 • 1999年统计年鉴(1999年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225395101428793.zip
 • 1998年统计年鉴(1998年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191225394554167560.zip
 • 1997年统计年鉴(1997年年度数据) http://hze169.com/zwgk/sj/tjnj/201912/P020191214625649675300.rar
查  询
数据下载
prev next
澳门新葡8455手机版_宜昌广播电台 同乐城手机版-如皋市鑫园sg电子sg电子游戏有限公司 同乐城手机版-子荣物流 同乐城手机版-上海雷磊美容美发用品有限公司 亚游sg电子游戏app-上海世东沃野物流有限公司